Yangın testleri

09kBu yazımızda yangın testleri ve testleri yapan kuruluşlar hakkında bilgi vermek istedik. Ülkemizde 2013 yılı öncesine kadar yangın testi yapan resmi veya özel bir kuruluş bulunmamaktaydı. Üretici firmalar bu dönemde  başta Bm Trada  olmak üzere birkaç aracı kurum vasıtasıyla yurt dışında ,yangın testlerini gerçekleştirmekteydi. Testi yapan bu  firmalar Slovakya dan Fires SRO , İngiltere den Chilten ve  Belçikadan Applus LGAI idi.

Üretici firmalar bu testlere girmeden önce tasarladıkları kapı çizimlerini aracı kuruma gösterip onların fikirleri doğrultusunda, kapılarını geliştirmekteydi. Sonrasında da kapılar hazırlanıp testin yapılacağı ülkelere gönderiliyordu. Numune olarak gönderilen kapılar test kuruluşlarınca monte edilerek teste tabi tutulmaktaydı. Yine bu dönemde teste, bizzat katılma fırsatı bulamayan firma yetkilileri internetten, testi baştan sona izleyerek kapılarının başarısına veya başarısızlığına anında şahit olmaktaydı.

Çok şükür o günlerimiz geride kaldı. 2013 yılından itibaren, hem özel bir kurum olan Era Effectives de hem de TSE Kayseri laboratuvarında yangın testleri yapılmakta. Bu laboratuvarların en önemli özelliği akretidite olmaları, yani yaptıkları testlerin tüm Avrupa ülkelerince tanınıp kabul edilmesidir.

2013 yılından itibaren üretici firmalar artık , direk olarak yangın testi yapan laboratuvarlarla ilişkiye girerek  kapılarını tasarlamakta, kapı montajlarını kendileri yapmakta,  yangın testlerine bizzat katılarak,  test anında kapılarının zayıf noktalarını görmekte ve daha optimum kapılar üretebilmek için kafa yorabilmektedirler.

Bu laboratuvarların en önemli özelliği; iyi bir kapının nasıl yapılacağını tarif etme yerine, üreticilerin sunduğu kapı üzerinde görüş beyan etmeleri ve başka firmaların detaylarını hiç kimseyle paylaşmamalarıdır.

Zaten yangın kapısında da tek bir doğruda yoktur. Bir firma, kapısının ağır olmasını kabullenip ucuz ancak imalat ve montaj sürecini yavaşlatacak bir dizayn yaparken , bir diğeri hafif , ancak diğerine göre daha maliyetli bir malzemeyle aynı başarıyı yakalayabilir.

Biz Feza Yangın Kapıları olarak 2009 yılında Fires SRO dan 133 dk lık E değerine sahip kapımızı testten başarıyla geçirdikten sonra uzun AR-GE çalışmalarımız neticesinde 2014 yılı Mart ayında Era Effctives laboratuvarında 60 ve 120 dk lık EI değerlerine sahip kapılarımızı başarıyla testten geçirdik.

 

 

Kısaca yangın kapısı

Yangın kapısı nedir : Yangın kapısı, binaların bir bölümünde çıkan yangının meydana getirdiği alev, ısı ve dumanının diğer bölümlere “olabildiğince” geç ulaşmasını sağlamak için kullanılan pasif bir güvenlik unsurudur. “Olabildiğince” tabirini biraz açmakta fayda var.

Read more

Yangın Kapısı Özellik Kılavuzu

YANGIN KAPISI MODELLERİMİZ

Tek kanat, çift kanat, camlı, camsız, yuvarlak camlı, kare camlı, panikbar kilitli, kollu kilitli olmak üzere 8 tipte olan yangın kapısı modellerimizin tanıtıldığı sayfa , (yuvarlak camlı tipimizde cam ölçüsü 29 cm , kare camlı modelimizde ölçü 40*60 cm’dir)

YANGIN KAPILARIMIZIN ÖZELLİKLERİ

Yangın kapılarımızın kanat ve kasasında kullanılan malzemelerin cinsleri, kalınlıkları, kanat ve kasaların boyutları, imalat yöntemleri, montaj şekilleri , pervaz payları ve isteğe bağlı unsurların açıklandığı sayfadır

YANGIN KAPISI TEKNİK DETAYLARIMIZ

Yangın kapılarımızın kanat ,geçme kasa ve corner kasa tiplerinin en ve boy kesitlerinin gösterildiği, malzeme kalınlıklarının ve malzeme tiplerinin açıklandığı sayfadır

YANGIN KASASI KASA TİPLERİMİZ

Yangın kapılarımızın Tek kasa( corner kasa) ve geçme kasa tiplerinin teknik resimlerinin ve duvara montaj detaylarının gösterildiği sayfadır.

YANGIN KAPISI KANAT YÖNLERİ

Tek kanat ve çift kanat yangın kapıları için kanat açılım yönlerinin teknik resim olarak gösterildiği sayfadır.( Yangın kapılarındaki esas kapıların iç mekandan dış mekana doğru açılmasıdır.)

YANGIN KAPISI EBATLARI

Yangın kapıları için standart olarak kullanılmakta olan ebatların çizelgesinin verildiği sayfadır.Geçme kasalarda duvar boşluğu olarak en*boy*duvar kalınlığı cinsinden.Corner (tek kasalarda) en*boy şeklinde sınıflandırma yapılmıştır

YANGIN KAPISI ÖLÇÜ ALMA

Yangın kapılarının sağlıklı monte edilebilmesi için ölçü alınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususların teknik resimlerle açıklandığı sayfadır.

YANGIN KAPISI MONTAJI

Yangın kapılarımızın tek kasa ve geçme kasa tiplerinin duvara montaj şeklinin anlatıldığı sayfadır

YANGIN KAPISI AKSESUARLARI

Yangın kapılarımızda kullanılan panikbar ,gömme kilit, kol, kapı hidroliği, sıcak hava contası, soğuk hava contası, alt süpürgelik, manyetik tutucu, çiftkanat sıralama aparatı gibi aksesuarların tanıtıldığı sayfadır

YANGIN KAPISI YAYLI MENTEŞE

Sektörümüzdeki ilk ve tek patentli ürün olan yaylı menteşemizin açıklandığı sayfadır. Menteşemiz sektördeki menteşelerden farklı olarak kanadın dış yüzeyine değil, iç tarafına Metrik 6 civatalarla montajlıdır, bu nedenle muadillerine göre çok daha yüksek bir yük taşıma ve yangın dayanım kapasitesine sahiptir

Yaylı yangın kapısı menteşemizin kapı hidroliğine ve diğer menteşe tiplerine göre avantajları şunlardır

1. Yangından etkilenmeyen yapısı
2. Alçak bağlama konumu
3. Pratik montaj imkanı
4. Basit ayar düzeneği
5. Arıza yapmayan tasarımı
6. Ekonomik maliyeti

“Yangın söndürmede iki temel esas vardır :birincisi yangının oksijenle olan temasını su, köpük, kum gibi unsurlar kullanarak koparmak, ikincisi de bu unsurları kullanmadan yangını oksijensiz bırakmaktır. Yaylı menteşenin bir yangın esnasında yaptığı iş aynen ikinci maddedeki esasa dayanır, yani kaçış sırasında açık kalan kapıyı kapatarak içeriye oksijen girişini engeller.”

YANGIN KAPISI YANGIN TESTİ

Yangın kapımızın EN 1634-1:2008 standardına göre test edildiği yangın test laboratuarında çelikmiş olan resimleri gösterildiği sayfadır. Test esnasındaki 30, 60, 90, 120 ve 133. dakikalardaki kapımızın resimlerini görebilirsiniz

YANGIN KAPISI SERTİFİKASI

EN 1634-1:2008 Avrupa standardına göre test edilen kapımızın yangın test raporu ve yangın test sertifikasının gösterildiği sayfadır

YANGIN KAPISI YÖNETMELİK

Binalarda yangından korunmakla ilgili esasların madde madde tehlike sınıflarına göre açıklandığı sayfadır

YANGIN KAPISI KULLANIM ALANLARI

Yangın kapılarının kullanım alanlarının açıklandığı sayfadır

Yangın Kapısı Kullanım Alanları

Yüksek katlı binalarda, okul ,hastane, vb gibi insan yoğunluğunun üst seviyede olduğu mekanlarda, yangın güvenliği açısından yüksek tehlike arz eden yerlerde yangın kapısı kullanımı zorunludur.

Yangın Kapısı Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Karar sayısı : 2002/4930 İçişleri Bakanlığı’nın 29/05/2002 tarihli ve 1313 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/06/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç : (Madde 1)

Bu yönetmeliğin amacı ; Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

Kapsam : (Madde 2)

Türkiye genelinde her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önlemi ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar.

Uygulama : (Madde 4)

Yürürlük tarihinden sonra yapılacak yeni yapılar ile kullanım amacı değişen veya ruhsat alma zorunluluğunu gerektiren esaslı onarım ve tadilat yapılacak mevcut yapılarda ve bu yönetmelikte belirtilen diğer yapı, bina, tesis ve işletmelerde uygulanır. Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden binalarda mevcut yapı sayılır.Bu yönetmelikte tanımlanmamış açıklık gereken hususlarda TSE ve Avrupa Normları (EN) standartları esas alınır.

Bu yönetmelikte belirtilen koşulların ihlal edildiği belirlenen yapılara tamamen
ya da kısmen kullanım izni verilmez.

Görev, Yetki ve Sorumluluk :(Madde 5)

Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından, yatırımcı kuruluşlar, mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, uygulayıcı yükleniciler, imalatçılar görevli ve sorumludurlar.
Ayrıca yapı üretiminde ve kullanımında yer alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumludurlar. Yapı üretiminde yer alan mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, yapı denetim kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar ve danışmanlar bu yönetmelik hükümlerine uyulmaması nedeniyle oluşan yangın hasarlarından kusurları oranında sorumlu tutulurlar.
Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları bina, tesis ve işletmelerde bu yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek zorundadır.

Tanımlar : (Madde 7)

Yangın dayanıklılık sınıfı: Bir yapı malzemesi ve/veya elemanını uygun ısıtma ve basınç koşulları altında TSE 1263, TSE 4065 ile ilgili Avrupa standartlarında belirlenen yanmaya dayanıklılık deneyleri sonucunda saptanan yangına dayanım süresini belirler.
a) Yangına dayanıklılık süresi 30-59 dk olan F30
b) Yangına dayanıklılık süresi 60-89 dk olan F60
c) Yangına dayanıklılık süresi 90-119 dk olan F90
d) Yangına dayanıklılık süresi 120-179 dk olan F120
e) Yangına dayanıklılık süresi 180 dk ve yukarısı F180

Yangına karşı dayanıklılık : Bir yapı bileşeni yada elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenen bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasıdır.

Yangın kapısı :
Bir yapıda kullanıcılar, hava ya da nesneler için dolaşım olanağı sağlayan kapalı tutulduğunda duman, ısı, alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı,
kapak ya da kepenktir.

Binaların kullanım sınıfları

1- Toplanma amaçlı binalar (Madde 9) Atış poligonu, Bilardo – Bowling salonu, Dans salonu, Diskotek, Kumarhane, Gece kulüpleri, Duruşma salonu, Düğün salonu, Halka açık kütüphane, Halka açık Radyo, Tv ve Film stüdyosu, İbadet yeri, Kara – Deniz – Havayolu ve Metro yolcu istasyonu, Bekleme salonu, Klüp – Dernek salonları, Konferans salonu, Meclis binası, Müze ve Sanat galerileri, Oditoryumlar, Rekreasyon merkezi, Restoran – Lokanta ve Barlar, Sağlık klüpleri ve Spor salonları, Sergi ve Fuar salonu, Sinema ve Tiyatro salonu,Tören salonu, Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek okul derslikleri ( 50 kişi ve yukarısı)

2- Eğitim amaçlı binalar(Madde 10) Ana okulu, İlköğretim okulu, Orta öğretim okulu, Özel dershaneler, Özel okullar

3- Sağlık hizmeti amaçlı binalar(Madde 11) Bakımevi, Doğumevi, Hastane, Sağlık merkezi, Sağlık ocağı, Kreş,Yuva

4- Tutukevi, cezaevi ve ıslahevleri(Madde 12) Cezaevi, Islahevi, Madde bağımlılar ıslah merkezi, Tutukevi

5- Konaklama amaçlı binalar(Madde 13) Otel,Motel,Yatakhane,Yurt,Koğuş,Tatil köyü,Apartman,Pansiyon, Tek-Çift aile evi

6- Ticaret amaçlı binalar(Madde 14) Alışveriş merkezi, berber ve kuaför salonu, büyük ve çok katlı mağaza, Dükkan, Market ve süper market, Müzayede salonu, Restoran ve barlar (50 kişinin altı)

7- Büro binaları(Madde 15) Ayakta tedavi merkezi, Banka, Belediye binası, Ses,Video ve Film kayıt stüdyosu (halka açık olmayan) Doktor ve Dişçi muayenehanesi, Genel büro binası, Hava trafik kontrol kulesi, Kamu hizmet binası, Mahkeme binası, Radyo ve Televizyon binası, Üniversite, Akademi, Enstitü, Yüksekokul ve 50 kişinin altındaki Derslikler

8- Endüstriyel tesisler(Madde 16) Bıçkıhane, Çamaşırhane, Enerji üretim tesisi, Gaz tesisi, Gıda işleme tesisi, Hangar (bakım-onarım amaçlı) Liman, Dog, Rıhtım, Dolum ve Boşaltım tesisi, her türlü Fabrika, Kuru temizleme tesisi, Pompa istasyonu, Rafineri, Telefon santrali

9- Depolama amaçlı tesisler (Madde 17) Ahır, Antrepo, Dökme yağ deposu, Eşya deposu, Emanetçi, Hangar, Kamyon parkı, Otopark, Garaj, Silo, Tank çiftliği, Soğuk depo

10- Karışık kullanımlı binalar (Madde 18)

Bina tehlike sınıfları (Madde 19)

1- Düşük tehlike Düşük tehlike, bünyesinde kendi kendine yayılan bir yangının oluşmasına imkan vermeyecek şekilde düşük yanabilirliğe sahip malzemelerden oluşur. Konutlar, İbadethaneler, Hastaneler, Okullar, Kütüphaneler, Müzeler, Bürolar, Restoran oturma alanları, Tiyatro, Oditoryum ve benzeri yerler bu kapsamdadır.

2- Orta tehlike Orta tehlike, orta hızla ve önemli miktarda duman çıkararak yanma olasılığı bulunan malzemelerden oluşur.Otopark, Fırın, Çamaşırhane, Restoran servis alanları, Kuru temizlemeci, Deri üretimi, Ticarethaneler, Kağıt üretimi, Postane, Yayınevi, Matbaa, Otomobil tamirhanesi, Tekstil üretimi, Lastik üretimi, Marangozhane ve benzeri yerler bu kapsamdadır.

3- Yüksek tehlike Yüksek tehlike, çok hızlı olarak yanma olasılığı bulunan veya patlama tehlikesi bulunan malzemelerden oluşur. Uçak hangarları, yanıcı sıvı ve gazların üretildiği, depolandığı ve dağıtıldığı yerler, tutuşma sıcaklığı 38 C den düşük yanıcı madde kullanılan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler bu kapsamdadır.

Kaçış yolları (Madde 30)

1- Genel hükümler
– İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın ya da diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli acil durum çıkışlarıyla donatılacaktır.
– Her yapı, yangın ya da acil durumlarda yapılan kaçış için kullanıcıların ısı, duman ya da panikten doğan aşırı tehlikelerden koruyacak biçimde yapılacak, donatılacak, bakım görecek ve işlevini sürdürecektir.
– Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları engellememek için çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü vb. bileşenler takılmayacaktır. Zihinsel özürlü, tutuklu ya da ıslah edilenlerin barındığı, yetkili personeli sürekli görev başında olan ve yangın ya da diğer acil durumlarda kullanıcıları nakledecek yeterli olanakları bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilecektir.
– Her düşey kaçış yolu ve yapının katları arasında düzenlenen diğer düşey boşluklar, kaçışlar öncesi ve sırasında, ısı, duman ve diğer yanma ürünlerinin bu boşluklardan yükselerek katlara yayılımını önlemek için uygun biçimde kapatılacak ya da korunacaktır.

2- Çıkış kapasitesi ve çıkış sayısı (Madde 32)
Kullanıcı yükü, gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere brüt alana göre ;

Konferans salonu, Bekleme salonu, Konser salonu, Topluma açık stüdyo, Düğün salonu ve benzeri yerler

1 kişi/m2

Dans salonları, Bar, Oyun salonları ve benzeri yerlerin oturulan kısımları için

1 kişi/m2

Dans salonları, Bar, Oyun salonları ve benzeri yerlerin ayakta durulan kısımları için

0,50 kişi/m2

Büro binaları, Dernek merkezlerinde, Hastane yatak odalarında

10 kişi/m2

Süper marketlerde

2 kişi/m2

Alışveriş merkezlerinde

7 kişi/m2

Otoparklarda

30 kişi/m2

Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, kaçış merdivenleri, koridorlar ve diğer kaçış yollarının kapasiteleri 50 cm’lik genişlik birim alınarak hesaplanacaktır. Aksi belirtilmedikçe, birim genişlikte tahliye süresi ;
Kagir yapılarda : 3 dakika Ahşap yapılarda : 2 dakika alınacak, 50 cm genişlikten 40 kişi / dakika geçebileceği kabul edilecektir. Çıkış sayısı, çıkış genişliğinin ikiye bölünmesi ile elde edilecek değere 1 eklenerek bulunacak ve 0,50 den büyük kesirlerde bir üst değer esas alınacaktır.

Örnek ; 1,000 m2’lik süper market
Kullanıcı yükü = 1,000 x 2 kişi/m2 = 2,000 kişi
Çıkış genişliği = 2,000 kişi / ( 3 dk. X 40 kişi / dk x 0,5 m ) = 8,34 m
Çıkış sayısı = ( 8,34 m / 2 ) + 1 = 5

Aksi belirtilmedikçe, 50 kişinin aşıldığı her mekanda, 25 kişinin aşıldığı sinema, tiyatro, bar gibi eğlence yerlerinde ve yüksek riskli mekanlarda, çıkışlara erişmek için en az 2 kapı bulunacaktır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçerse en az 3 çıkış olacaktır. Kapılar birbirinden olabildiğince uzakta olacak ve iki kapı hiçbir noktadan 45 dereceden daha dar bir açı ile görünmeyecektir.

3- Kaçış yolu genişliği (Madde 33)

Genişlikler, temiz genişlik olarak ölçülecektir Çıkış kapısında “ Temiz genişlik“

A- Tek kanatlı kapıda kapı kasası ya da lamba çıkıntısıyla 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür.
Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm den az, 120 cm den çok olmayacaktır

B- İki kanatlı kapıda her iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.

– Tüm çıkışlar ve erişim yolları için aşağıda belirtilen gereklere uyulacaktır.

a ) Çıkışlar ve erişim yolları açık-seçik görülebilir olacak ya da konumları simgelerle vurgulanacak ve her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış durumda bulundurulacaktır.

b ) Bir yapıda ya da katlarında bulunan her kullanıcı/kiracı için diğer kullanıcı/kiracıların kullanımında olan odalardan ya da mekanlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkış ya da çıkışlara doğrudan erişim sağlanacaktır.

– Bir iç kaçış koridoruna/geçidine açılan çıkış kapıları, kaçış merdivenine açılan çıkış kapılarına eşdeğer düzeyde yangına karşı dayanıklı olacak ve otomatik olarak kendiliğinden kapatan düzeneklerle donatılacaktır.

– Bir dış geçite açılan çıkış kapısı, 30 dakika yangına karşı dayanıklı olacak ve kendiliğinden kapatan düzeneklerle donatılacaktır.

Çıkış kapıları (Madde 47)

Çıkış kapıların en az temiz genişliği 80 cm’ den az olmayacaktır.
– Dönel kapılar ve turnikeler çıkış kapısı olarak kullanılmayacaktır.

– Kaçış merdivenine, kaçış geçitlerine açılan çıkış kapılarının kanatları kullanıcıların hareketini engellemeyecek, kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekanlardaki çıkış kapıları kaçış yönüne doğru açılacak ve kendiliğinden kapanan düzeneklerle donatılacaktır.

– Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü geçiş kapıları, elle açılabilecek ve kilitli tutulmayacaktır. İtfaiyeci veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeri girmeleri olanağı sağlanacaktır.

– Kapılar duman sızdırmaz ve en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olacaktır.

– Bir kattaki kişi sayısının 50’ yi geçmesi halinde, yangın merdiveni ve yangın güvenlik holü
kapıları kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan ( panik bar veya benzeri düzenekler) açılabilecektir.

Özel durumlar

Konutlar (Madde 48)
Konut olarak kullanılan ve yapı yüksekliği 30,50 m’ yi aşan binalarda her katta en az 2 bağımsız kaçış merdiveni ya da başka çıkışlar bulunacaktır.

Sağlık yapıları (Madde 49)
Kullanıcı yükü 15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası ya da süit oda için birbirinden uzakta konuşlandırılmış 2 kapı sağlanacaktır. Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekanlar için toplantı amaçlı yapılar ile ilgili gereklere uyulacaktır.

Oteller, moteller ve yatakhaneler (Madde 50)
– İç koridora açılan kapılar en az 30 dakika yangına karşı dayanıklı olacak ve kendiliğinden kapatan otomatik düzeneklerle donatılacaktır.
– Dış koridora açılan kapılarda yangına karşı dayanıklı olmak koşulu aranmayacaktır.
– Otel yatak odasında ya da süit odada en uzak bir noktadan çıkış kapısına kadar ölçülen uzaklığın 15 m’ yi aşması durumunda birbirinden uzakta konuşlandırılmış en az 2 çıkış kapısı bulunacaktır. Aksi halde tek kaçış kapısı yeterlidir.
– Duman engelleri yangına dayanıklı bölmelerle sağlanacak ve bölme içinde yer alan kapılar
duman sızdırmaz nitelik taşıyacaktır.
– Duman sızdırmaz kapılarda camlı kapılar hariç, alan her bir kanat yüzey alanının en az %25’ i değerinde net görüş sağlayan cam paneller konacaktır.
– Duman sızdırmaz kapılar tek ya da çift kanatlı olabilir. Ancak kendiliğinden kapatan
düzeneklerle donatılacak ve kanatlar içinde yer aldığı boşluğu tümüyle kapatacaktır.
Kasalar duvar boşluğuna sıkıca yerleştirilecek ve kanat ile döşeme arasındaki aralık 4 mm’ yi aşmayacaktır.

Toplanma amaçlı binalar (Madde 51)
Toplanma amaçlı binalarda 50 kişinin aşıldığı her mekanda en az 2 çıkış bulunacaktır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçerse en az 3 çıkış, 1000 kişinin üzerinde en az 4 çıkış tasarlanacaktır. Kapılar kaçışa doğru açılacak, birbirinden olabildiğince uzakta olacak ve kapı hiçbir noktadan 45 dereceden daha dar bir açı ile görünmeyecektir.

Büro, fabrika, imalathane ve depolar (Madde 52)
Bu tür yapıların her birinde en az 2 bağımsız kaçış merdiveni ya da başka çıkışlar sağlanacaktır. Ancak yanmaz ürünler kullanılmışsa ve bina yüksekliği 15,50 m’ yi aşmıyorsa veya yapı yüksekliği 21,50 m’ yi aşmıyorsa tek kaçış merdivenine bazı koşullarla izin verilebilir.

Kazan daireleri (Madde 54)
Kazan dairesinde kazan ve ocakların bulunduğu yer ; diğer bölümlerden kagir, kapısı en az 90 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılmış bir bölme ile müstakil hale getirilir. Döşeme alanı 100 m2 nin üzerindeki kazan dairelerinde, yangına en az 120 dakika dayanıklı 2 çıkış kapısı olacak ve çıkış kapıları olabildiği kadar birbirinin ters yönünde, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek biçimde yerleştirilecektir.

Son hükümler

Yönetmeliğe aykırı haller (Madde 139)
– Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idare-i emirler riayet etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında da fiilin derecesine göre, görevi ihmal veya suistimalden soruşturma açılarak gereği yapılır.

– Yürürlükte olan imar, yapı ve afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliklerin, bu yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

– Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu yönetmeliğe aykırı olmamak koşulu ile yörelerinin veya binalarının önem ve özelliklerine göre ilave olarak almak istedikleri tedbirler, Belediye İtfaiye Teşkilatı, Sivil Savunma Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle mülki idare amirinin onayı ile alınır.

Kaldırılan hükümler (Madde 140)
– 26/10/1995 tarihli ve 95/7477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

– Belediyeler tarafından çıkarılmış olan bütün yangından korunma yönetmelikler ve talimatları yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici madde 1

– 4 .ncü madde kapsamı dışında kalan mevcut yapılarda yangına karşı alınması gerekli tedbirler ; ilgili belediyelerce bina sahip ve yöneticisi ile kurum amirlerinden yazılı olarak istenir. Bu istek üzerine, anılan sorumlular ;

a) Yüksekliği 30,50 m’ yi geçen konutlar harici bütün binalarda ve yatak sayısı 200‘ü geçen oteller ile kullanım alanı 3000 mn2 nin üzerinde olan alışveriş, eğlence, ticaret ve toplanma amaçlı yerlerde bu yönetmelikte istenilen tedbirleri 3 yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar.

b) Diğer mevcut yapılarda, belediye itfaiye teşkilat ile Sivil Savunma Müdürlüğünün görüşü alınarak bu yönetmelik
esasına göre belirlenen uygulanabilir iyileştirici tedbirler 5 yıl içinde yerine getirilir.

Geçici madde 2

Bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce yürürlüğe konulmuş bulunan imar, yapı ve afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelikler, ilgili idarelerce, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilirler.

Yürürlük : (Madde 141)

İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme : (Madde 142)
Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yangın Kapısı Sertifikası

01 02 06

Yangın Kapısı-Yangın Testi

09k 08k 07k 06k 05k 04k 03k 02k 01k

Yangın Kapısı-Yaylı Menteşe

yanginyaylimentesekck13k

ÜRÜNÜMÜZ 551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMENİN 162. MADDESİ UYARINCA 30.03.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN 10 YIL SÜRE İLE KORUMA ALTINA ALINMIŞTIR

TAKLİT MALLARIN TOPLAMA VE DAVA SÜREÇLERİ

  • 1. SAVCILIK TARAFINDAN 2 AY İÇERİSİNDE CEZA DAVASI AÇILIR,DAVA SONUÇUNDA HAPİS VEYA ERTELEME CEZASI ÇIKAR, ERTELEME CEZASI ALMIŞ KİŞİ VEYA KURUM; AYNI SUÇU TEKRAR İŞLERSE ERTELENEN KARAR CEZAYA EKLENİR
  • 2. MANEVİ TAZMİNAT:HAKİMİN TAKDİRİNE GÖRE BELİRLENİR
  • 3. MADDİ TAZMİNAT:FİRMA SAHİBİNİN UĞRADIĞI ZARAR MİKTARINDAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA VE TİCARET ODASI TARAFINDAN BELİRLENECEK LİSANS BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANIR.

ÜRÜNÜMÜZLE İLGİLİ TAKLİT UYGULAMALARI LÜTFEN BİLDİRİNİZ

Yangın Kapısı Aksesuarları

Yangın Kapısı Montajı

12k

Feza Çelik Kapı © 2013. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım Kobimedya
Sitemap XML