Binalardaki her türlü elektrik tesisatlarının bir yangın anında dış mekana zarar vermemesi gereken yerlerde kullanılır.